0964700666

Lắp đặt & Tư vấn

(08h - 21h tất cả các ngày)

0988674844

Phân phối sản phẩm

(08h - 18h thứ 2 đến thứ 7)

Hướng dẫn kết nối wifi cho máy chấm công hikvision

0 42
Đây là phần 3 của 16 phần trong series Hướng dẫn cài máy chấm công HIKVISION bằng iVMS-4200

Tiếp tục cài đặt wifi cho máy chấm công chúng ta phải dựa trên phần mềm iVMS-4200 mà chúng ta đã cài trước. Sau khi kích hoạt máy thành công chúng ta đã có thể vào và cài đặt các mục khác rồi. Để cài đặt wifi cho máy chúng ta làm lần lượt như sau:

Bước 1: Trong bảng điều khiển chính chúng ta tìm đến mục Quản lý thiết bị.  Mục này sẽ quả lý tất cả các thiết bị từ HIKVISION (camera, chấm công, access control…)

Bước 2: Chọn vào thiết bị mà chúng ta muốn cài đặt  wifi cho nó. Ở đây mình có một thiết bị có địa chỉ 192.168.1.225 nên chỉ có một dòng. Chúng ta chọn IP đó -> cài đặt remote chúng ta sẽ truy cập được vào máy chấm công qua phần mềm này.

Bước 3: Bên trong phần mềm khi ta remote vào máy chấm công sẽ có rất nhiều lựa chọn. Chúng ta vào mục Mạng -> Wi-Fi để cài đặt wifi cho máy chấm công hikvision

Bước 4: Chúng ta làm lần lượt như sau:

SSID(1): chúng ta nhấp vào nút lựa chọn và chọn đúng tên wifi của nhà mình

Mật khẩu(2): Nhập mật khẩu wifi nhà bạn vào đây

Kiểu NIC(3): Chúng ta chọn tự động chuyển

(4) Cuối cùng là lưu lại.

Bước 5: CHúng ta kiểm tra xem máy đã nhận wifi chưa bằng cách nhìn bên dưới phần mềm iVMS-4200 phần quản lý thiết bị. Nếu chúng ta đang cắm có 1 máy mà nó hiện 2 địa chỉ IP khác nhau tức là ta đã kết nối thành công.

* Máy chấm công của HIKVISION có 2 địa chỉ IP bao gồm: 1 địa chỉ IP cho mạng dây, 1 địa chỉ IP cho wifi. Nếu ta kết nối cả 2 sẽ có 2 địa chỉ IP hiện 1 lúc. Bình thường ta chỉ cần dùng một địa chỉ IP cho tiện việc  cài đặt. Có thể dùng ip wifi hoặc mạng dây.

 * Nếu chưa cài đặt thành công ta có thể quay trở lại bước 1 và làm lại từ đầu.

 

Bình luận
Loading...