0964700666

Lắp đặt & Tư vấn

(08h - 21h tất cả các ngày)

0988674844

Phân phối sản phẩm

(08h - 18h thứ 2 đến thứ 7)

Gán khuôn mặt trên máy chấm công hikvision

0 46
Đây là phần 8 của 16 phần trong series Hướng dẫn cài máy chấm công HIKVISION bằng iVMS-4200

Máy chấm công khuôn mặt của hikvision có khả năng bắt khuôn mặt tỉ lệ chính xác rất cao và khó có thể bị làm giả được. Cho dù bạn mạng anh em sinh đôi đến thì máy vẫn phát hiện được đâu là thật đâu là giả. Để gán khuôn mặt cho máy chấm công khuôn mặt ta cũng phải khai báo người dùng trước. Sau khi khai báo người dùng xong ta làm như sau:

Bước 1: Chọn một người dùng bạn muốn thêm khuôn mặt và nhấp vào chỉnh sửa

Bước 2: TIếp đến ta vào phần Face Control. Trong phần này sẽ yêu cầu máy chấm công nhận diện được khuôn mặt, nếu máy của bạn không có chức năng này thì không cần cài đặt phần này.

Bước 3: Trong phần Face Control chúng ta chọn vào Remote Collection -> Init Collection  để lựa chọn một máy để nhận diện khuôn mặt.

Bước 4: Danh sách các máy hiện ra. Ở đây mình chỉ có 1 máy chấm công khuôn mặt nên nó chỉ hiện 1 dòng. Nhấp vào dòng đó rồi nhấn OK.

Bước 5: Sau khi chọn xong máy chấm công ta nhấn bắt đầu để tiến hình quét khuôn mặt. Nhấn bắt đầu sau máy sẽ yêu cầu quét khuôn mặt của bạn, bạn quét 2 lần là máy báo thành công

Như vậy là bạn khai báo khuôn mặt thành công rồi đó

Bình luận
Loading...