0964700666

Lắp đặt & Tư vấn

(08h - 21h tất cả các ngày)

0988674844

Phân phối sản phẩm

(08h - 18h thứ 2 đến thứ 7)

 • Vân tay
  • Ghi nhớ 1000 vân tay
  • Ghi nhớ 2000 vân tay
  • Ghi nhớ 3000 vân tay
  • Ghi nhớ 4000 vân tay
  • Ghi nhớ 500+ vân tay
  • Ghi nhớ trên 5000 vân tay
 • Thẻ cảm ứng
  • Ghi nhớ 1000 thẻ
  • Ghi nhớ 2000 thẻ
  • Ghi nhớ 3000 thẻ
  • Ghi nhớ 4000 thẻ
  • Ghi nhớ 500+ thẻ
  • Ghi nhớ trên 5000 thẻ
 • Khuôn mặt
  • Trên 4000 khuôn mặt
  • Từ 1000 khuôn mặt
  • Từ 2000 khuôn mặt
  • Từ 3000 khuôn mặt
  • Từ 500 khuôn mặt
 • Lưu điện
  • Lưu 1 giờ
  • Lưu 16 giờ
  • Lưu 24 giờ
  • Lưu 4 giờ
  • Lưu 8 giờ
  • Lưu trên 24 giờ
 • Hỗ trợ wifi
  • Có hỗ trợ
  • Không hỗ trợ
 • Giá tiền
  • Trên 6 triệu
  • Từ 1 triệu - 2 triệu
  • Từ 2 triệu - 3 triệu
  • Từ 3 triệu - 4 triệu
  • Từ 4 triệu - 6 triệu
 • Sự kiện lưu trữ
  • Lưu được 100.000 sự kiện
  • Lưu được 150.000 sự kiện
  • Lưu được 30.000 sự kiện
  • Lưu được 50.000 sự kiện
  • Lưu được 80.000 sự kiện
  • Lưu trữ trên 150.000 sự kiện
 • Vân tay và thẻ
 • Thẻ giấy